الفبای جدید برای تحریریه السنا اسلامیه لی عبارات از عربی و فارسی و ترکی

Contenu

Titre
الفبای جدید برای تحریریه السنا اسلامیه لی عبارات از عربی و فارسی و ترکی
Alif-bā-i ğadīd barāya tahrīrāt-i alsana-i islāmiyya li ‘ibārat az ‘arabī wa fārsī wa turkī
Auteur(s)
میرزا فتحعلی بن محمد تقی آخوندزاده
Mīrzā Fatīh-‘Alī bin Mīrzā Muhammad-Taqī Āhūnzāda
Akhundov, Mirza Fath Ali (1812-1878)
Date
1857
Description
Abécédaire ou manuel d’écriture, arabe, persan et turc ca. 1857 (cf. f. 1v). L’auteur y présente son projet de réforme de l’écriture arabe. Copie anonyme et non datée, peut-être autographe. D’après la note du f. 1, qui est de la même main que la copie, cet alphabet nouveau pour les écritures islamiques, qui avait été envoyé aux gouvernements ottoman et iranien, est à présent « offert à l’attention des autorités du gouvernement français » (ملاحظه اولیاء دولت عالیه فرانسه mulāhiza-i awliyyā-i dawlat-i ‘aliyya-i Farānsa).[Il s’agit sans doute de la copie destinée au gouvernement français]. Incipit f. 1v. Explicit f. 23v.
Provenance : Sans indication de provenance
Relation(s)
Bibliographie : Bibl. : de nombreux documents sur le projet de réforme d’Akhundov se trouvent à l’Institut des Manuscrits de l’Académie des Sciences de Baku.
Format et exemplaire
Reliure cartonnée avec une étiquette manuscrite « « Копія съ новой мусульманской Азбуки, посланной Турецкой и Персидской Державам, нынҍ представляется на разсмотрение высокаго Французскаго Правителства [sic] » [Présentation à l'attention du haut Gouvernement français de la copie d'un nouvel Abécédaire musulman, préalablement adressé aux puissances turques et perses]. Écriture نستعلیق Nasta’līq. 15 lignes à la page ; réclames. Réglure au مسطره mistara. Papier non filigrané de fabrication russe (timbres secs dont celui de « fabriki Aristarhova 3 »). 23 feuillets. Surface écrite 155 x 265 mm. Ms. de 225 x 350.
Droits
Domaine public
Type de document
Manuscrit
Lieu de conservation
Bibliothèque universitaire des langues et civilisations
Cote
MS.PERS.133
Identifiant ark
ark:/73193/brr5q9

Exporter la notice