تواریخ نوادر ال عثمان نشانجی

Titre

تواریخ نوادر ال عثمان نشانجی
Tevārīḫ-i Nevādir-i Āl-i Osmān-i Nişāncı

Auteur(s)

محمد پاشا ابن رمضان کچک نشانجی
Meḥmed Pāşā ibn Ramazān Küçük Nişāncı

Date

1693

Description

Anthologie du livre de Meḥmed Pāşā ibn Ramazān Küçük Nişāncı (m. 979/1571) (comparer au MS.TURC.84) également connue sous le titre Siyer-i Enbiyā-i izām ve Ahvāl-i Hulefā-i Kirām ve Menākib-i Āl-i Osmān. Version abrégée allant cependant jusqu’à 979/1571 (cf. f. 7). Selon la note du copiste du f. 1 la rédaction (tahrīr) de l’abrégé date du 25 محرم‎ [Muharrem] 997 (14 décembre 1588) et une seconde partie débute au f. 34v.
Incipit f. 1v.
Explicit f. 66v.
La date d'achèvement de copie figure au f. 66v.
Ancienne cote : 295a. Bibliographie : F. Babinger, Die Geschichte scheiber der Osmanen und ihre Werke, Leipzig, 1927, n° 87, p. 103-5.

Format et exemplaire

Papier européen (filigrane à écu). 68 feuillets. Ecriture ottomane Nashī. Le volume est formé de quaternions alternant avec des quinions. Le dernier folio est collé au plat de queue, cachant des chiffres. Réclames. Réglure au mistara. 23 lignes à la page. Surface écrite 85 x 180 mm. Titres rubriqués. Au v° de la seconde garde se trouve un cachet octogonal avec le nom de ‘Alī. 155 x 265 mm. Reliure ottomane de maroquin brun estampée à froid d’une plaque centrale en mandorle polylobée (bouquet en crosse), avec rehauts dorés ; doublures de papier marbré.

Licence d'utilisation

Domaine public

Type de document

Manuscrit

Lieu de conservation

Bibliothèque universitaire des langues et civilisations

Cote

MS.TURC.83

Other Media