لیلی و مجنون

Auteur(s)

عبدالله هاتف خبوشانی جامی
‛Abd-ullāh Hātifī H̱ābūšānī Ğāmī

Date

1672-11-26

Sujet(s)

Description

Copie achevée (f. 95) le 5 شعبان Ša’bān 1083H. par محمد شریف احمدآبادی Muhammad Šarīf Ahmadābādī.
On trouve quelques corrections marginales et ajouts (f. 3, etc.)
Incipit f. 1v
Explicit f. 95
Provenance : Au f. 1 se trouve l’ex-libris d’ A. Ramsay (?). Au verso de la dernière garde celui d’Aristide Marre de Marin (1823- 1918), et au contreplat de queue figure une étiquette « n° 166 de Marre »
Ancienne cote n° 284.

Format et exemplaire

Reliure indienne de cuir brun-rouge avec bordure de filets gris peints ; doublures de papier brun à décor de filets argentés peints. Réglure au mistara. Ecadrements (f. 1v- 95) constitués d’un trait noir et d’une bande dorée. Papier indien brunâtre vergé (20 vergeures occupant 24 mm), parallèlement à la couture. 95 feuillets. Le volume est formé de quaternions. Ecriture indienne Nasta’līq de 11 lignes à la page copiées sur deux colonnes (le f. 1v a toutefois été refait ultérieurement) ; titres rubriqués ; réclames . Surface écrite 48 x 86 mm. Ms. de 85 x 137 mm.

Droits

Domaine public

Contributeur(s)

محمد شریف احمدآبادی
Muhammad Šarīf Ahmadābād
Marre, Aristide (1823-1918

Type de document

Manuscrit

Lieu de conservation

Bibliothèque universitaire des Langues et Civilisations

Cote

MS.PERS.45a

Other Media