الفبای جدید برای تحریریه السنا اسلامیه لی عبارات از عربی و فارسی و ترکی

Type de document

Manuscrit

Format et exemplaire

Reliure cartonnée avec une étiquette manuscrite « « Копія съ новой мусульманской Азбуки, посланной Турецкой и Персидской Державам, нынҍ представляется на разсмотрение высокаго Французскаго Правителства [sic] » [Présentation à l'attention du haut Gouvernement français de la copie d'un nouvel Abécédaire musulman, préalablement adressé aux puissances turques et perses]. Écriture نستعلیق Nasta’līq. 15 lignes à la page ; réclames. Réglure au مسطره mistara. Papier non filigrané de fabrication russe (timbres secs dont celui de « fabriki Aristarhova 3 »). 23 feuillets. Surface écrite 155 x 265 mm. Ms. de 225 x 350.

Description

Abécédaire ou manuel d’écriture, arabe, persan et turc ca. 1857 (cf. f. 1v). L’auteur y présente son projet de réforme de l’écriture arabe. Copie anonyme et non datée, peut-être autographe. D’après la note du f. 1, qui est de la même main que la copie, cet alphabet nouveau pour les écritures islamiques, qui avait été envoyé aux gouvernements ottoman et iranien, est à présent « offert à l’attention des autorités du gouvernement français » (ملاحظه اولیاء دولت عالیه فرانسه mulāhiza-i awliyyā-i dawlat-i ‘aliyya-i Farānsa).[Il s’agit sans doute de la copie destinée au gouvernement français]. Incipit f. 1v. Explicit f. 23v.

Provenance : Sans indication de provenance

Bibliographie : Bibl. : de nombreux documents sur le projet de réforme d’Akhundov se trouvent à l’Institut des Manuscrits de l’Académie des Sciences de Baku.

Sujet(s)

Abécédaire

Ecriture

Arabe (langue)

Persan (langue)

Turc (langue)

Lieu de conservation

Bibliothèque universitaire des langues et civilisations

Cote

MS.PERS.133

Licence d'utilisation

Domaine public

Citer ce document